Je nám cťou predstaviť Vám v Restaurant Gallery & apartments  výtvarníka, sklárskeho dizajnéra, Mariána Kováčika DiS.

Marián Kováčik DiS patrí k mladej generácii výtvarníkov so zameraním na umelecké spracovanie a tvarovanie skla. Je absolventom Združenej strednej školy sklárskej v Lednických Rovniach v rokoch 1989 – 1993, kde vyštudoval odbor umelecko remeselné spracovanie skla. Taktiež  úspešne ukončil pomaturitný nadstavbový vyšší odborný stupeň – výtvarné spracovanie skla. Autorova profesionálna cesta pokračovala z Lednických Rovní cez české sklo až po francúzske a talianské sklárske ateliéry. Tu sa formuje autorovo výtvarné videnie sondujúce vo sfére budúceho vnímania výtvarného skla. V rokoch 1995 – 1999 pôsobí ako dizajnér v sklárni Bohemia Art Glass v Českej republike. V rokoch 1999 odchádza do Francúzka, venuje sa spracovaniu skla, pracuje vo viacerých ateliéroch so zameraním na výrobu umeleckého skla a objektov. Marián Kováčik vo svojich sklenených plastikách prináša prienik racionálneho a emocionálneho, v dokonalých technických formách a remeselných postupoch. Autorova tvorba je zameraná na sklo ako na hmotu, ktorá má oproti iným materiálom mnoho predností. Sú to lom, odraz svetla, lesk, ladnosť tvarov, atď. Organizovanie farebnosti v autorovej tvorbe má jasný zámer dosiahnuť v jednotlivých dielach expresívne napätie, keď farebná redukcia je dôsledná a vždy premyslená. Tieto vlastnosti dodávajú pri vyhotovení a vytvarovaní daného skleneného objektu vysokú estetickú a vizuálnu hodnotu. Väzba a vyváženosť, to sú podstatné znaky pri snažení preskúmať ešte neprebádané možnosti, ktoré tento krehký materiál poskytuje. Väčšina diel vychádza zo špecifických vlastností skloviny, z jej tvárnosti, svetelných efektov, transparentnosti a sýtej farebnosti. Práve farebnosť zohráva v dielach autora dôležitú úlohu. Farebné pigmenty autor využíva v dôležitých expresívnych povahách. Možnosti ktoré odkrýva v tomto ušľachtilom materiály sú neohraničiteľné svojou viac rozmernosťou. Neoddeliteľnou súčasťou autorovej práce je aj dizajn a vývoj úžitkového nápojového skla, kde sa snaží uplatniť spojenie estetického a úžitkového charakteru danej sklenej plastiky alebo objektu. Umocňujúc prirodzené vlastnosti skla s použitím farby, pieskovania matných plôch vytvárajúcich napätie v danom sklenenom objekte. Sprievodným znakom autorovej tvorby je potreba objavovať v tomto tak krehkom materiály, akým sklo je nové nevyčerpateľné možnosti jeho výtvarného spracovania. S výberom a modifikáciou svojich návrhoch už pri ich tvorbe výtvarník rešpektuje zákonitosti a pravidlá, ktoré sklo vyžaduje pri jeho tvarovaní a umeleckom spracovaní. Taktiež sa snaží o odľahčenie strohosti a odhaľovanie štruktúr dizajnu skla. Sklo v tvorbe výtvarníka Mariána Kováčika nadobúda novú funkciu v prepojení výtvarnej formy či už úžitkovej tak umeleckej. Už od skice a návrhu až po finálne vyhotovenie a výtvarné spracovanie v skle autor odhaľuje a zároveň rieši prípadné technologické problémy v spojitosti s vyhotovením a tvarovaním skleneného výrobku. Od roku1998 je výtvarník Marián Kováčik členom Klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča. Rok 2007 člen Slovenskej výtvarnej únie, ( ASA – Asociation  Slovakia ART ) Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska ZVUSS. Zaradzuje sa medzi profesionálnych výtvarníkov v oblasti spracovania umeleckého skla. Rovnako v tomto roku je prijatý do združenia Nové Sklo, kde taktiež prispieva svojou tvorbou na spoločných výstavách. Autorova tvorba bola prezentovaná na viacerých výstavách doma i v zahraničí, účasť na spoločných výstavách Lyon, Paríž, Praha, Krakov, Franfurkt nad Mohanom.

Výstavy

Rok 2005 Považská galéria umenia Žilina – samostatná výstava

Rok 2005 II biennale do verre au pied du Pilat – France- spoločná výstava

Rok 2006 Galéria Mikuláša Galandu Turčianké Teplice samostatná výstava

Rok 2007 Galéria Velvet Bojnice – samostatná výstava

Rok 2007 Kysucké múzeum kaštieľ Radoľa – samostatná výstava

Rok 2007 Novohradská galéria Lučenec – spoločná výstava členov ZVUSS

Rok 2008 Kysucké múzeum Čadca – samostatná výstava

Rok 2009 Bienále úžitkového výtvarného umenia SVU Bratislava –účasť svojou tvorbou

Rok 2009 MG Art galéria Považská Bystrica – samostatná výstava

Rok 2009 Považské múzeum Žilina Budatínsky hrad – samostatná výstava.

Rok 2010 SVU – Bratislava Bienále volného výtvarného umenia – účasť svojou tvorbou

Rok 2013 MG Art galéria Považská Bystrica výstava Tajomstvo dvoch ateliérov alebo keď sa spojí sklo a kresba

V tomto období prezentuje tvorbu z posledného obdobia. V svojej tvorbe sa snaží presadiť čistotou línii. Autor sa naďalej venuje práci so sklom a jeho výtvarnému spracovaniu, kde využíva nové techniky zafarbenia a zušľachťovania tvarov v ich vzájomnej súhre. V súčasnosti pôsobí v umeleckej sklárni v Rakúsku.