Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť HELLAS s.r.o., so sídlom Treskoňova 816/1, 014 01 Bytča, Slovenská republika, IČO: 45 405 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 55572/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

 • súbory cookies,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára “Napíšte nám”,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho objednávkového formulára “Rezervácia pobytu”,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho formulára “Odber denného menu”.

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:

 • údaje z formulára “Napíšte nám” výhradne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami,
 • údaje z formulára “Odber denného menu” výhradne pre potreby zasielania denného menu,
 • údaje z formulára “Rezervácia pobytu” výhradne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom Vašej rezervácie ubytovania.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe vášho súhlasu.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba používania súborov cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v sekcii Nastavenia. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Aké sú vaše práva

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

 • prístup k svojim osobným údajom
 • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
 • právo namietať proti spracúvaniu
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“.